Selectiewerking

Beste speelsters/spelers/clubs,

In samenspraak met de werkgroep Covid-19 KBHB en na onderling overleg binnen de technische directie zijn er volgende beslissingen genomen inzake de selectiewerking binnen de handbalfederaties (KBHB-VHV-LFH):

1. Voor de ‘volwassen’ selecties (spelers/speelsters die op seniorenniveau spelen binnen de competities):
Momenteel zullen alleen deze selecties opstarten die officiële tornooien/wedstrijden hebben in 2020 en bij de start van 2021. Voor hen is het onmogelijk om onvoorbereid aan deze competities deel te nemen en annulatie is hier de verantwoordelijkheid van de EHF.

Specifiek gaat het dan om de Red Wolves (kwalificatiewedstrijden November 2020) en de Men 21 (EK te Riga in januari 2021). Voor deze selecties worden er alleen stages (geen wekelijkse/tweewekelijkse/maandelijkse trainingen) georganiseerd buiten de competitie om het risico zoveel mogelijk te beperken (inclusief testmomenten voor de geselecteerde spelers).

Binnen deze beslissing wordt er tot minimum december 2020 gewacht om de andere ‘volwassen selecties’ op te starten; en dit afhankelijk van de evolutie van het Covid-19 virus.

Deze selecties (Women 18 – Black Arrows – Men 19) hebben niet onmiddellijk officiële competities in het vooruitzicht en hier wensen wij dan ook alle risico’s te vermijden op dit moment. Wij hopen dan wel nadien (vanaf december 2020)met deze selecties op te starten en verder te werken.

2. Voor de jeugdselecties :
De activiteiten voor de jeugdselecties (U16 regioselecties – Men15/Men17 selecties) worden uitgesteld tot minimum de herfstvakantie (november 2020). Wij geven prioriteit aan de opstart van de (jeugd)competities en willen eerst een zicht krijgen op hoe deze verlopen. Bovendien hopen wij in deze periode meer info vanuit de overheid te krijgen inzake de gecommuniceerde ‘barometer’.

Nadien hopen wij te kunnen opstarten in lijn met de maatregelen/protocollen die wij hebben vooropgesteld bij jeugd. Hierbij dus een ‘normale’ werking met (twee)wekelijkse trainingen volgens de opgestelde protocols.

Uiteraard wordt er op elk niveau gevolg gegeven aan het preventief protocol dat wij binnen de federatie hebben opgesteld!

Deze beslissingen zijn genomen binnen de huidige situatie en kunnen dus ook aangepast worden naargelang het verloop van deze situatie.
Wij vragen nogmaals aan iedereen om zich te houden aan alle maatregelen zodat handballen mogelijk kan blijven; allereerst op clubniveau!