Nieuw tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag

Nieuw tuchtreglement (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

 

Vanaf 1 januari 2021 gaat er een nieuw tuchtreglement met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in voege.

De VHV-reglementering werd daarvoor aangepast wat betreft hoofdstuk 9, met in begrip van enkele nieuwe bijlagen. Ook het doping reglement werd in bijlage gezet. 

De VHV heeft zich aangesloten bij het Vlaams Sport Tribunaal voor eventuele doorverwijzing van klachten mbt grensoverschrijdend gedrag.

 

Aan de clubs wordt gevraagd dit reglement eveneens kenbaar te maken aan hun leden.