BENE-League gaat zich voorbereiden op seizoen 2021/2022

Vooralsnog gaat er in seizoen 2020-21 geen BENE-League competitie plaatsvinden. Na overleg tussen de nationale handbalfederaties en de BENE-League organisatie wordt afgezien van een herstart van het huidige seizoen 2020/2021. De gezondheidscrisis en verschillen in COVID-19 maatregelen per land maken de grensoverschrijdende competitie op dit moment onmogelijk. De federaties geven daarom de voorkeur aan het spelen van de eigen nationale competitie.  De BENE-League organisatie zal eind maart nog wel onderzoeken of een alternatieve BENE-League activiteit te realiseren is. 

“De gezondheidscrisis en de gesprekken met alle stakeholders hebben ons doen besluiten om dit jaar af te zien van de BENE-League en ons vizier op volgend seizoen te richten. Mocht de situatie zich drastisch verbeteren, dan bekijken we de mogelijkheid van een alternatieve BENE-League vorm”, zegt Michel Kranzen, voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Het feit dat de nationale competities wel kunnen worden opgestart is positief voor de handbalsport. We gaan de komende tijd gebruiken om samen met alle deelnemende clubs voorbereidingen te treffen om in het najaar weer positief te starten met een volledig nieuw seizoen van de BENE-League. aldus Gesinus Huistra, manager van de BENE-League.