Wijzigingen reglementen 22-23

Zowel de KBHB- als de VHV reglementen werden aangepast voor het nieuwe seizoen 2022-2023.

Ter informatie vinden jullie in dit overzicht de gepubliceerde reglementen en de reglementen waarin de aanpassingen zijn terug te vinden.

KBHB reglementen 2022-2023 definitief

KBHB reglementen 2022-2023  met aanpassingen

VHV reglementen 2022-2023 definitief

VHV reglementen 2022-2023 met aanpassingen

VHV reglementen 2022-2023 bespreking aanpassingen