VERZEKERING

 Samenvatting verzekeringen update 2023

Polis nr. 45.088.297 is voor de leden, scheidsrechters en officiëlen.
Polis nr. 45.088.313 is voor de niet-leden deelnemers sportpromotionele activiteiten en de vrijwilligers.
Polis nr. 45.070.587 is voor de vrijwilligers.


 Extranet Sportongevallen

Ethias - richtlijnen online verzekering "sportongevallen"

Opmerking : Bij de aangifte van een "sportongeval" via Extranet dient het medisch attest opgeladen te worden. Dit is het klassieke geneeskundig getuigschrift, in te vullen door de behandelende geneesheer, dat de aard der opgelopen letsels vermeldt. Indien het slachtoffer reeds een – algemeen – medisch attest heeft laten invullen door de arts, dan dient men het ETHIAS-attest niet meer opnieuw te laten invullen.

Algemene voorwaarden verzekering tegen sportongevallen.

Aangifteformulier voor sportongevallen.

Aangifteformulier voor sportongevallen. (Franstalige versie)

Aanvraagformulier bestuurdersaansprakelijkheid

Inschrijvingsformulier gebouwen en lokalen

Inschrijvingsformulier reisbijstand

 

Tegemoetkoming mutualiteit:

Christelijke mutualiteit

OZ

De Voorzorg

Vlaams en neutraal ziekenfonds