LICENTIES

Aanvraagformulier licenties 2021-2023 dient gemaild te worden naar gerrit.vertommen@handbal.beVolgende trainers zijn in het bezit van een licentie voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022

Naam                                       Niveau licentie

Beeckman Peter                       A

Blondeel Koen                          B

Bytebier Jo                                B-

Carpentier Isabelle                  B

Carpentier Katrien                   B

Dewit Bram                               B-

De Both Thijs                            B-

Evens Stefaan                           B-

Fierens Reinhoud                    B-

Follon Guido                             B

Goossens Frank                       B-

Janiszewski Bogdan                 A

Mestdagh Robbie                    C-

Nel Koen                                   A

Oerlemans Jos                         C-

Pots Ronny                               C

Schepers Conny                      A

Stadtfeld Kristof                      C-

Smeets Johan                           A

Smet Johan                               B-                                                                                                                                                                                                                       

Tack Jelle                                   A

Timmermans Björn                 A

Tomanovic Vladimir                A

Torfs Frank                               A

Van Ransbeeck Bart                B

Vertommen Gerrit                   A

Volgende trainers zijn in het bezit van een licentie voor de seizoenen 2021-2022 en 2022-2023

Naam                                       Niveau licentie

Boiten Luc                                A

Bourlet Christophe                B

Buysse Heidi                           B

Bytebier Jo                               B-

Declercq André                      C

Dierick Yoram                         C-

Douven Korneel                     A

Douven Robbrecht                B

Driljeux Daniel                        B

Grandjean Jean-Luc                A

Habraken Tijl                           A

Hougardy Jean-Christophe   A

Holvoet Sam                           B

Jacobs Alex                              A

Jacobs Kevin                            A-

Jaspers Dirk                             B

Kiebooms Roel                        A

Konitz Piotr                             A

Larit Mourad                          A

Leenen Sarina                        B

Lenders Bart                           A-

Lesaffer Gerrit                        C-

Macharis Kristel                      B

Mathijs Robin                          A

Moeyersoons Siegfried           C

Multael Marc                           A

Peeters Thomas                     A

Platteeuw Frank                     B

Roef Werner                            A-

Ryckenbosch Rudi                  B

Simons Tom                            B-

Schouderden Jos                    A

Teykin Aydin                            B-

Van den Stock Dary               A-

Valkenborgh Wout                 B

Vercauteren Luc                     B

Vonckx Jelle                              A

Wojczak Mieczyslaw               A

 

Reglementering trainerslicenties 2021 - 2022

Algemeen

1. Elke hoofdtrainer die op het wedstrijdblad vermeld wordt moet in het bezit zijn van een geldige trainerslicentie.

Dit is de trainer die op het wedstrijdblad vermeld staat onder “official A”.  Enige uitzondering mogelijk is een speler-coach.  Dit dient vooraf aangevraagd te worden via het aanvraagformulier.

 Deze verplichting geldt voor de officiële wedstrijden van:

 • Alle clubs van de VHV die aantreden op KBHB niveau: Beneleague heren, 1ste Nationale heren en dames, 2de Nationale heren en dames
 • Alle clubs die aantreden op het volgende VHV niveau: Liga 1 heren

2. Er zijn drie soorten van trainerslicenties voorzien, n.l:

 • de trainerslicentie A
 • de trainerslicentie B
 • de trainerslicentie C

3. Een trainerslicentie is voor twee competitiejaren geldig en is persoonlijk! Om de licentie te kunnen verlengen zullen 10 credits moeten worden behaald. Hiervoor tellen alle bijscholingen mee (ook de interne clubbijscholingen), rekening houdend met het vereiste niveau.  De Topsportcel van de VHV bepaalt vooraf voor hoeveel credits een bijscholing meetelt. Wegens Corana (aantal bijscholingen afgelast) dienen trainers uitzonderlijk 8 credits (ipv. 10) behaald te hebben afgelopen 2 seizoenen om hun licentie te kunnen verlengen voor seizoenen 2021-2022 en 2022-2023.

4. De trainerslicentie die geldig is voor een hogere afdeling is ook geldig in de lagere afdelingen maar niet omgekeerd.

5. Zowel de club als de trainer kan de licentie aanvragen via een standaardformulier dat te vinden is op de website van de VHV.

6. In de tijdelijke afwezigheid van een trainer op een officiële wedstrijd kan men op de volgende wijze voorzien:

 • door de assistent-trainer, die over een geldige trainerslicentie beschikt.
 • door een trainer zonder geldige trainerslicentie, is 5 maal per competitiejaar toegestaan.  Vanaf de 6de maal dat een officiële wedstrijd betwist wordt  zonder een trainer met geldige trainerslicentie, wordt een boete van 25€/wedstrijd aangerekend.

7. De controle van de geldigheid van de trainerslicentie gebeurt op basis van controle van de wedstrijdbladen.

8. Trainersdiploma’s die niet door de Vlaamse Trainersschool zijn uitgegeven zullen ter gelijkschaling worden voorgelegd aan de Topsportcel van de VHV

9. Een trainer kan slechts éénmaal een trainerslicentie aanvragen, nadien kan hij/zij het enkel laten verlengen of upgraden.

10. Een afwijking van het traject kan steeds via een gemotiveerde aanvraag worden voorgelegd aan de Topsport Commissie van de VHV. (bvb zwangerschap)

11. Buitenlandse bijscholingen komen enkel in aanmerking na goedkeuring en inschaling door de Topsportcel van de VHV.  (wordt zeker aangemoedigd)

12. Gevallen die niet voorzien zijn in het reglement zullen behandeld worden door de Topsportcel van de VHV.

 

Trainerslicentie A

Aanvraag

Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie A verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het VTS diploma Trainer A Handbal bezitten of het behalen via het kortst mogelijke traject (1); (indien de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
 • het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;

Verlenging

Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan na 2 seizoenen een verlenging van de trainerslicentie verkrijgen.

Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
 • behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen van niveau A . Een bijscholingsuur telt voor 1 of meerdere credits.  Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald.  De trainer houdt de VHV op de hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het volgen van de bijscholing aan de VHV bezorgen).
 • trainers die het trainer A handbal diploma behalen tijdens of na de periode waarin hun licentie geldig is kunnen middels het opsturen van een copie van het behaalde diploma hun licentie laten upgraden.

 

Trainerslicentie B

Aanvraag

Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie B verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het VTS diploma Trainer B Handbal bezitten of het behalen via het kortst mogelijke traject (1); (indien de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
 • het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;

Verlenging

Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan na 2 seizoenen een verlenging van de trainerslicentie verkrijgen.

Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
 • behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen door het volgen van bijscholingen van niveau B. Een bijscholingsuur telt voor 1 of meerdere credits.  Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald.  De trainer houdt de VHV op de hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het volgen van de bijscholing aan de VHV bezorgen).
 • trainers die het trainer B handbal diploma behalen tijdens of na de periode waarin hun licentie geldig is kunnen middels het opsturen van een copie van het behaalde diploma hun licentie laten upgraden.

 

Trainerslicentie C

Aanvraag

Iedere trainer en assistent-trainer kan een trainerslicentie C verkrijgen voor de duur van 2 seizoenen. Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het VTS diploma Trainer instructeur B handbal bezitten of het behalen binnen het kortst mogelijke traject (1). (indien de betrokkene niet slaagt of niet deelneemt zal zijn trainerslicentie niet worden verlengd)
 • het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;

Verlenging

Elke trainer en assistent-trainer die over een geldige trainerslicentie beschikt kan 2 seizoenen een verlenging van zijn trainerslicentie verkrijgen.

Hij moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het standaard aanvraag formulier ingevuld opsturen. Dit formulier vindt men op de VHV website;
 • behalen van 10 credits door het volgen van bijscholingen van niveau C. Een bijscholingsuur telt voor 1 of meerdere credits.  Dit wordt door de Topsportcel van de VHV bepaald.  De trainer houdt de VHV op de hoogte van de gevolgde bijscholingen (attest binnen de 2 maanden na het volgen van de bijscholing aan de VHV bezorgen).

 

Licentieplicht seizoen 2020-2021

 1. Hoofdtrainers die actief zijn in Beneleague heren en 1ste Nationale heren
  1. Moeten over een trainerslicentie A beschikken.
  2. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op niveau A gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag
 2. Hoofdtrainers die actief zijn in 2de Nationale heren of 1ste nationale dames:
  1. Moeten minstens over een trainerslicentie B beschikken.
  2. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op niveau B of hoger gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag
 3. Hoofdtrainers die actief zijn in Liga 1 heren of 2ste Nationale dames:
  1. Moeten minstens over een trainerslicentie C beschikken.
  2. Moeten om hun trainerslicentie te kunnen verlengen minstens 10 credits behaald hebben op niveau C of hoger gedurende de 2 seizoenen voorafgaand aan de verlengingsaanvraag

 Opmerkingen

 (1)       Een trainer die nog niet beschikt over een trainersdiploma kan gelijk welke trainerslicentie aanvragen, hij/zij engageert zich dan wel om het vereiste diploma via het kortst mogelijke traject te behalen.  Zijn licentie vervalt bij de start van een cursus waaraan hij is geacht deel te nemen.  Hij/zij dient uiteraard wel te voldoen aan de bijscholingsplicht.

(2)       Een traject start steeds bij de aanvraag van de trainerslicentie en wordt NIET onderbroken bij een eventuele inactiviteit

(3)       Indien een trainer na een inactiviteit opnieuw een verlenging van zijn trainerslicentie aanvraagt, moet hij/zij 10 credits behalen via het volgen van bijscholingen.

(4)       Tijdens de periode dat men een opleiding volgt is men vrijgesteld van het volgen van bijscholingen (een opleiding telt automatisch voor 10 credits (uitgezonderd de aspirant-initiator)).