VHV Symposium

Tijdens de periode van 29 mei tot 3 juni organiseert de VHV haar eerste “VHV Handbal Symposium”.
Dit symposium vervangt de welbekende “promotieworkshop” die jaarlijks in juni plaats vond.

Er zullen verschillende online infosessies/bijscholingen/workshops plaatsvinden voor clubbestuurders,
promotieverantwoordelijken, vrijwilligersverantwoordelijken, jeugdsportcoördinatoren en trainers…
Iedereen is steeds overal welkom, maar de bijscholingen zijn voor bepaalde doelgroepen specifiek
erkend in het kader van het JeugdSportFonds.

Volgende sessies staan op het programma :

Zaterdag 29 mei 10u-12u : Handball in progress !

Verschillende relevante thema’s voor de clubwerking en over de VHV-werking en beleid komen
aan bod.

Deze sessie is bedoeld voor clubbestuurders en clubmedewerkers en wordt erkend voor
vrijwilligerscoördinatoren en promotieverantwoordelijken i.k.v. het JSF.

Dinsdag 1 juni : 20u – 21u15 : Promotie van handbal

Welke promotiemiddelen wil de VHV samen met de clubs inzetten om spelers te behouden en
nieuwe spelers aan te trekken? Hoe kan je een G-handbalwerking opstarten?

Deze sessie wordt erkend voor promotieverantwoordelijken.

Woensdag 2 juni : 20u-21u30 : JeugdSportFonds

Welke visie en doelstellingen schuilen achter het JSF? Welke ideeën hebben clubs rond het
nieuwe item ‘de vorming van nieuwe trainers’? Hoe gebeurt de financiële verantwoording ervan
het meest efficiënt?

Deze sessie staat open voor alle geïnteresseerde clubmedewerkers en penningmeesters, en
wordt erkend voor sporttechnische jeugdcoördinatoren.

Donderdag 3 juni : 20u-21u15 De VHV-ontwikkelingslijn in jeugdcompetitie

Tips en aanbevelingen m.b.t. de jeugdcompetities (t.e.m. J16/M17) en speelwijzen in functie van
de VHV-ontwikkelingslijn worden uitgelegd.

Deze sessie is in eerste instantie bedoeld voor alle betrokken jeugdtrainers en wordt erkend
voor sporttechnische jeugdcoördinatoren.

Inschrijven

 Ga naar het inschrijvingsformulier