Instructeur B en Initiatorcursus van start in oktober

In oktober starten 2 cursussen uit de handbalopleiding. 

Meer info over de gehele handbalopleiding vind je via de specifieke trainersrubriek op onze website.

 

Initiatorcursus Haacht/Heist-op-den-Berg: start 23 oktober

Het Initiatordiploma is het eerste diploma dat je kan behalen in de trainersopleiding. Het zelfstandig leren lesgeven voor een groep, basistechnieken en basistactieken handbal zijn de hoofdthema's van deze cursus. De cursus is een mix van theorielessen, praktijklessen, microteaching, stage en zelfreflectie. Via een stage van 9u wordt de theorie van de cursus gekoppeld aan de reële praktijk op het handbalveld.

Hier vind je het stramien van de cursus, alsook het lesrooster. Iedere cursus bestaat uit 4 modules. Ook inschrijven voor slechts een deel van de modules is mogelijk.

Inschrijven en meer info kan je vinden via volgende link van de Vlaamse Trainersschool.

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Team sport en jeugd Heist-Op-Den-Berg

 

Specifiek gedeelte van de Instructeur B cursus : start 2 oktober

Dit is het 2de niveau van de handbalopleiding, volgend op de initiatorcursus.

Klik hier voor het stramien van de cursus en het lesrooster.

Om deel te nemen aan dit specifiek gedeelte, dien je eerst het algemeen gedeelte Instructeur B via VTS met succes gevolgd te hebben ofwel dien je een diploma Bachelor LO of Master LO in het bezit te hebben. Het specifiek gedeelte Instructeur B handbal bestaat uit 3 modules, ook hier is het mogelijk om slechts een deel van de modules te volgen.

Inschrijven en meer info hieromtrent kan je vinden via volgende link van de Vlaamse Trainersschool.

De cursus zal deels plaats vinden in Hofstade, deels in Herentals, deels online.

Tijdens de Instructeur B cursus staan technische verdieping en basistactische vaardigheden centraal. Volgende thema’s komen aan bod : techniek-tactiek aanval (pass en shotvariatie - passeerbewegingen - parallelloop - contrapass – spel van de hoekspeler –- spel van en met de cirkelspeler – tegenaanval – positiewissel – sportspelconcept – bewegingsanalyse….), stabilisatietraining en letselpreventie, beslissingstraining, techniek-tactiek verdediging (individueel, 3-2-1, 6-0), keeper, coaching, competentie-ontwikkeling van de Instructeur B, motorisch leren en ontwikkelingsleer, methodiek en didactiek. Ook de stage is een belangrijk onderdeel van de cursus (20u kijk + doestage).

 

Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met linde.panis@handbal.be